beeld Thuisaccu's


light

We leveren en installeren ook thuisaccu's. Op dit moment is het in Nederland (in bijna alle gevallen) nog niet interessant om een thuisaccu te plaatsen. Dit komt omdat de salderingsregeling nu nog geldt. Als deze wordt afgeschaft (zoals vanaf januari 2023 gaat gebeuren) dan komt het moment dichterbij dat een thuisaccu interessant wordt. De door zonnepanelen opgewekte elektrische energie kan dan worden opgeslagen binnen de eigen woning om op een later moment te worden gebruikt.

We maken voor de accu's gebruik van de systemen van LG-Resu, BYD en Solarwatt. Deze hebben als voordeel dat deze rechtstreeks worden aangesloten op de omvormer en worden gevoed met de overcapaciteit van de zonnepanelen. Dit zorgt er voor dat er minder omzettingen nodig zijn, wat zorgt voor minder verliezen en dus een hoger rendement.